ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ

ที่อยู่  : 351/2 ถ.ยนตการกำธร หมู่1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

โทรศัพท์ : 074-389222 โทรสาร : 074-389222

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อีเมลล์ : rattaphum2007@hotmail.com , rattaphumhealth@gmail.com

เว็บไซต์ : www.cuprtp.com