ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
กรุณารอสักครู่...

 ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2566

    รายงานทั้งหมดประมวลผลเมื่อวันที่ 30/05/2566 03:06
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม ภาพรวม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ERROR แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายเดือน รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
เดือน-ปี จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
10-2565 412,916
709
99.83%
11-2565 443,864
1,139
99.74%
12-2565 442,619
736
99.83%
-0-2566 0
39
%
01-2566 342,522
628
99.82%
02-2566 287,671
938
99.67%
03-2566 251,526
912
99.64%
04-2566 224,195
766
99.66%
05-2566 261,714
1,643
99.37%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้มรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายสถานบริการ รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
HOSPCODE HOSPNAME จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ส่งออก Excel ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
09529 รพ.สต.หนองกวางข้อง 128,524
4
100.00%
09533 รพ.สต.คูหาใต้ 84,743
3
100.00%
09537 รพ.สต.ควนรู 76,169
0
100.00%
09534 รพ.สต.ควนขัน 109,619
0
100.00%
09538 รพ.สต.นาสีทอง 199,460
0
100.00%
09531 รพ.สต.คลองยางแดง 221,864
5
100.00%
09535 รพ.สต.ทุ่งมะขาม 166,265
3
100.00%
09539 รพ.สต.เขาพระ 216,759
10
100.00%
09532 รพ.สต.ท่ามะปราง 207,665
0
100.00%
09536 รพ.สต.โหล๊ะยาว 106,681
9
99.99%
09530 รพ.สต.นิคม 147,333
28
99.98%
11394 รพ.รัตภูมิ 865,805
5,579
99.36%
23430 ศ.ท.กำแพงเพชร 90,480
1,092
98.79%
77487 คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา 45,660
777
98.30%
ข้อมูลคุณภาพ 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม รัตภูมิ ปีงบประมาณ 2566
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_admission 2,214
0
100.00%
f43_charge_ip 74,907
0
100.00%
f43_community_activity 14
0
100.00%
f43_disability 24
0
100.00%
f43_card 57,925
1
100.00%
f43_chronicfu 41,031
0
100.00%
f43_community_service 45,682
0
100.00%
f43_dental 23,767
0
100.00%
f43_fp 1,675
0
100.00%
f43_labfu 161,395
0
100.00%
f43_newborncare 606
0
100.00%
f43_prenatal 533
0
100.00%
f43_specialpp 409,343
0
100.00%
f43_village 20
0
100.00%
f43_address 24,064
3
99.99%
f43_ncdscreen 42,720
5
99.99%
f43_diagnosis_ip 8,700
3
99.97%
f43_home 11,442
3
99.97%
f43_person 72,348
48
99.93%
f43_death 803
1
99.88%
f43_women 645
1
99.84%
f43_diagnosis_op 602,778
1,360
99.77%
f43_postnatal 772
2
99.74%
f43_procedure_op 194,298
511
99.74%
f43_appointment 25,773
71
99.72%
f43_nutrition 25,059
70
99.72%
f43_newborn 305
1
99.67%
f43_drug_op 286,852
1,135
99.60%
f43_service 279,115
1,275
99.54%
f43_charge_op 184,657
866
99.53%
f43_labor 411
2
99.51%
f43_epi 12,896
71
99.45%
f43_drugallergy 317
2
99.37%
f43_drug_ip 28,455
184
99.35%
f43_rehabilitation 12,384
98
99.21%
f43_provider 402
4
99.00%
f43_anc 2,326
46
98.02%
f43_procedure_ip 12,019
382
96.82%
f43_accident 1,346
77
94.28%
f43_surveillance 4,794
363
92.43%
f43_chronic 12,210
925
92.42%
f43_functional 0
0
0.00%
f43_icf 0
0
0.00%
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้มสะสม 8 แฟ้ม ทั้งหมดไม่แยกปีงบ รัตภูมิ
ชื่อแฟ้ม จำนวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูล ERROR ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง
f43_address 265,540
16
99.99%
f43_home 23,123
7
99.97%
f43_card 398,552
165
99.96%
f43_person 324,919
178
99.95%
f43_provider 890
7
99.21%
f43_village 82
1
98.78%
f43_death 7,491
105
98.60%
f43_chronic 29,825
3,035
89.82%
ใช้เวลาในการประมวลผลหน้านี้ 0.9026 วินาที หน้านี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 79227 ครั้ง
คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
  1. ต้องทำการ LOGIN ก่อน จึงสามารถดูรายละเอียดรายบุคคลได้
  2. รายละเอียดรายบุคคลสามารถดูได้ เฉพาะสถานบริการของตนเองเท่านั้น
  3. เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 98%
  4. การประมวลผล จะประมวลผลวันละ 1 ครั้ง เวลา 01.00 น.(หรืออาจขึ้นกับการตั้งค่าแต่ละอำเภอ)
  5. หลักเกณฑ์หัวข้อในการตรวจ รายละเอียดคลิก
  6. ประวัติการเข้าใช้งาน รายละเอียดคลิก
  7. คำแนะนำการใช้งาน รายละเอียดคลิก